dozwolony

Wszystkie, wszelkie chwyty (są) dozwolone zob. chwyt.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • dozwolić — dk VIa, dozwolićlę, dozwolićlisz, dozwolićwól, dozwolićlił, dozwolićlony dozwalać ndk I, dozwolićam, dozwolićasz, dozwolićają, dozwolićaj, książk. «dopuścić do czegoś, nie sprzeciwić się czemuś; pozwolić, zezwolić» Film dozwolony dla młodzieży.… …   Słownik języka polskiego

  • godziwy — godziwywszy książk. «odpowiedni, właściwy, słuszny, dozwolony, rzetelny, uczciwy» Godziwe zarobki. Godziwa zapłata. Godziwy dochód. Uważać coś za rzecz godziwą. Szukać godziwszych zysków …   Słownik języka polskiego

  • lichwa — ż IV, CMs. lichwawie zwykle blm «pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki, nie dozwolony przez prawo procent i osiąganie z tego tytułu dużych korzyści; także ten procent i odsetki od pożyczonej sumy» Pomnażać kapitał lichwą. Pożyczać pieniądze na… …   Słownik języka polskiego

  • dopuszczalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} możliwy, dozwolony zazwyczaj pod pewnymi warunkami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dopuszczalne podwyższenie opłaty. Dopuszczalna wysokość emisji substancji trujących. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dozwalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dozwalaćam, dozwalaća, dozwalaćają {{/stl 8}}– dozwolić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, dozwalaćlę, dozwalaćli, dozwalaćwól, dozwalaćlony {{/stl 8}}{{stl 7}} dopuszczać do robienia czegoś, nie sprzeciwiać się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wstęp — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. wstęppie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} możliwość wejścia, dostania się dokądś, przyłączenia się do jakiejś grupy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wstęp do lokalu, do muzeum. Wstęp… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.